Chromaluxe 80 x 26.6  cm 150 CHF au lieu de 300 CHF